Vinfast khuyến mãi tháng 05 – 2020

Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast xin trân trọng thông báo bảng giá bán lẻ xe ô tô Vinfast có hiệu lực từ 12/02/2020, cụ thể như sau:

Vinfast Fadil

Model Giá (bao gồm VAT)
Fadil Tiêu chuẩn 414.900.000 đ
Fadil Nâng cao 449.000.000 đ
Fadil Cao cấp 491.900.000 đ

Vinfast Lux A

Model Giá (bao gồm VAT)
Lux A 2.0 Tiêu chuẩn 1.129.000.000 đ
Lux A 2.0 Nâng cao 1.217.000.000 đ
Lux A 2.0 Cao cấp – Nappa đen 1.367.700.000 đ
Lux A 2.0 Cao cấp – Nappa be/nâu 1.378.700.000 đ

Vinfast Lux SA

Model Giá (bao gồm VAT)
Lux SA 2.0 Tiêu chuẩn 1.580.000.000 đ
Lux SA 2.0 Nâng cao 1.664.400.000 đ
Lux SA 2.0 Cao cấp – Nappa đen 1.853.400.000 đ
Lux SA 2.0 Cao cấp – Nappa be/nâu 1.864.400.000 đ